Najkvalitetnije pripreme za državnu maturu u malim grupama
Najkvalitetnije pripreme za državnu maturu u malim grupama
Superinstrukcije.com, Petrova 15a, Zagreb, Gsm: 099 6414 035, E-mail: info@superinstrukcije.com

PRIPREME ZA DRžAVNU MATURU PO METODAMA UBRZANOG UčENJA

 

Dragi maturanti

Državna matura je obavezni završni prismeni ispit koji učenici gimnazcija polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Polaganje državne matura je za vas najvažniji događaj i najveći izazov koji je do sada bio pred vama. Dvanaest godina ste se praktički pripremali za državnu maturu i uskoro ćete trebati pokazati koliko ste spremni. Državna matura je vrlo opsežna i obuhvaća cijelo gradivo iz srednje škole, što za vas znači da trebate ponoviti školsko gradivo iz prethodnih godina.
 

Rezultat koji ostvarite na državnoj maturi određuje koji fakultet ćete moći upisati, a to znači da vaš daljnji profesionalni razvoj i vaša budućnost ovisi o uspjehu koji ostvarite na državnoj maturi.

 

 

Mi vas treniramo za siguran uspjeh na državnoj maturi

Zbog toga je od velike važnosti da se dobro pripremite za državnu maturu, te nemojte uspjeh prepustiti slučaju. IDEA Superinstrukcije vam omogućuju optimalnu pripremu koje je u cijelosti prilagođena vašoj razini znanja iz pojedinog predmeta. Tako možemo s vama proći onu količinu gradiva koja je vama potrebna za siguran uspjeh na državnoj maturi.
 

Postoje dva načina kako vam možemo pomoći u pripremi za državnu maturu:
 

 1. Individualno praćenje priprema. U ovom slučaju na početku zajedno izrađujemo individualni program pripreme za državnu maturu, te vas pratimo u pripremama i pomažemo kada negdje ne napredujete dovoljno brzo. Također, pokazati ćemo vam kako brže i lakše usvojiti i upamtiti ključne informacije, te ćete naučiti strategije i tehnike uspješnog rješavanja testova. Satnicu, plan i program nastave određujemo zajedno na temelju početne dijagnostike vašeg predznanja.
   
 2. Pripreme u malim grupama. U ovom slučaju formiramo male grupe koje su po predznanju homogene, kao i po ciljanoj razini ispitivanja. Zajedno prolazimo praktički cjelokupno relevantno gradivo uz detaljna objašnjenja, te mnemoničku obradu gradiva kako biste sve važno sigurno zapamtili.

 

 

Koje predmete možete odabrati za pripremu u IDEA Centru za ubrzano učenje?

Državna matura se sastoji od obaveznoga i izbornog dijela. Kako biste položili državnu maturu morate položiti samo tri obavzna predmeta, a to su hrvatski, matematiku i jedan strani jezik. Mnogi fakulteti traže međutim uz obavezni predmet i polaganje određenih izbornih predmeta. Dakle, ukoliko želite upisati određeni fakultet, morate položiti još barem jedan izborni predmet, a neki fakultetu su čak uz to zadržali i svoje prijemne ispite.

 

U IDEA Centru za ubrzano učenje mo izabrati bilo koji obavezni ili sve ključne izborne predmete, pri čemu vaš izbor ovisi prije svega o zahtjevima fakulteta koji želite upisati, ali i predznanju.

 

1. Obavezni predmeti na višoj (A) ili nižoj (B) razini.

 1. Matematika A
 2. Matematika B
 3. Hrvatski A
 4. Hrvatski B
 5. Engleski A
 6. Engleski B

 

2. Izborni predmeti

 1. Fizika
 2. Kemija
 3. Psihologija
 4. Politika i gospodarstvo
 5. Biologija

 

Naša nastava vezana uz pripremu za državnu maturu je u cijelosti usmjerena na ispitno gradivo, te redovito provodimo testiranja znanja kako biste uvijek znali kako napredujete. U svakom slučaju, zajedno ćemo raditi na tome da sa osjećajem sigurnosti i samopouzdanja pristupite državnoj maturi. 

 

Važni linkovi

..................................................................................................................

 

IDEA Superinstrukcije - Sve na jednom mjestu!

Saznajte više o našim programima pripreme za državnu maturu. Iskoristite priliku i dogovorite besplatno savjetovanje. Nazovite nas na 01 / 5612 303 ili 099 / 6414 035.

 

............................................................................................................................................................

 

 

Nazovite i informirajte se još danas

 

 

............................................................................................................................................................

 

 

Saznajte više o našim ostalim Paketima protiv školskih briga

 

 

 

Unesite vaše korisničke podatke.

» Zaboravili ste lozinku?